ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕನಸುಗಳು ಕಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

71

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಘಟನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲವು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಜ ಕನಸು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನಸು ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಹಾಗೆ ಘಟನೆಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನಸುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಜ ಕನಸು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದೊಂದು ಸಹಜ ಕನಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ನೋ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟ ಪ್ರಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಘಟನೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ, ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೀ 9611533355 ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ

ಹಾಗಾದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡ ಅಥವಾ ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲೆ ಅಥವಾ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸೀಬೇಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಣದ ಸಂಕೇತ. ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೀ 9611533355 ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ

ಇನ್ನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ದರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜೀ ಅವರು ಕೇರಳ ಹಾಗು ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದ ಅಘೋರ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು ಸಹ ನಿಶ್ಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9611533355 ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವೈಮನಸ್ಯ ಹಾಗು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆಗಳು ಹಾಗು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಗ್ರಹ ದೋಷ ಅಥವ ವಿವಾಹ ವಿಳಂಭ ಅಥವ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಸಹ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9611533355 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಕರೆ ಮಾಡಿ 9611533355 ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here