ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಹನುಮನ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿರಿ ನಂತರ ಮಾಡಿರಿ

55

ಹನುಮಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಹನುಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರುವ ನಂಟು ಬಹಳ ಅಪಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಆದರೂ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಕ್ತ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹನುಮನನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ಎಂದರೆ ಇದು ಖುದ್ದು ಶಿವ ಹಾಗೂ ಹನುಮ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹನುಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು

ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ 9945339940

ಉಪಯೋಗಿಸ ಬೇಕಾದರೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಆಯಿತು ಎಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಏಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಖುದ್ದು ಶಿವ ರಚಿಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಇರಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲು

ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಆಗುವ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಓಂ ಹನುಮಾನ್ ಪೇಹಲ್ವಾನ್ ಬರ್ಸ್ ಬಾರಹ್ ಕ ಜಬಾನ್ ಹಾಥ್ ಮೆ ಲಡ್ಡು ಮುಖ್ ಮೆ ಪಾನ್ ಖೆಲ್ ಖೇಲ್ ಗಡ ಲಂಕಾ ಕೆ ಚೌಗನ್ ಆವ್ ಅವ್ ಬಾಬಾ ಹನುಮಾನ್ ನ ಆವ್ ತೋ ದುಹಾಯಿ ಮಹದೇವ್ ಕ ಪೂರಾ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕಿ ಸಬ್ ಸಾಚಾ ಪಿಂಡ್ ಕಾಜಾ ಪೂರಾ ಆವ್ ಜಾ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಶುಭ ಕಾಣಿರಿ.

ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ 9945339940

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಧಾನೆ ಮಾಡುವ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9945339940 ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಜನ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9945339940. ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಖರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಗುರುಜಿ ಅವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಅಥವ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರೋ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9945339940

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here