ತುಳಸಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮನೆಯ ಅಷ್ಟ ದರಿದ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ

83

ಈ ಯಂತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದರಿದ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದರಿದ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿ ಈ ವಸ್ತು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದರಿದ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ ಈ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿರಿ. ಯಾವ ಯಾವ ದೋಷಕ್ಕೆ ಈ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಕಾಟ ಮತ್ತು ಧನ ದರಿದ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಿತ್ತಾಟ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಧನ ನಾಶ ಆರೋಗ್ಯ ನಾಶ ಮಾನ ನಾಶ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶಾಂತ್ಯದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಶತ್ರುವಿನಿಂದ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾದಾಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ

ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಷ್ಟ ದರಿದ್ರ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ತುಳಸಿ ಯಂತ್ರ ಈ ತುಳಸಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಜಪ ಸಿದ್ದಿಗಳಿಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ಣಯ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟ ದರಿದ್ರಗಳೂ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸಹ ದುಃಖ ಧನ ದರಿದ್ರ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಆಗಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಂದ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ ಯಾವುದು ಈ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೆ ಅದುವೇ ತುಳಸಿ ಯಂತ್ರ. ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂತ್ರ ಭದ್ರ ಕಾಳಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಇದು ತುಳಸಿ ಯಂತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ

ತುಳಸಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಷ್ಟ ದರಿದ್ರ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟ ದರಿದ್ರ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ಪಂಡಿತ ವಾಸುದೇವನ್ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ತಮ ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here