ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ

59

ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು ಆಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ನೇರ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಭಂಧ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆಯೇ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಮೇಷ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕೋರ್ಟಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೬. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ವೃಷಭ: ಈ ದಿನ ಅನ್ಯ ಜನರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನ ಲಾಭ ಆಗುವುದು ಉಂಟು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೩. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಮಿಥುನ: ಈ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ. ಈ ದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಸಹ ಆಗುವುದು ಉಂಟು. ಈ ದಿನ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೧. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ದಿನ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಈ ದಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆರವು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೧. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಸಿಂಹ: ಈ ದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಥವ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಆಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಅನುಭವಸ್ಥ ಜನರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ದಿನ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೮. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಕನ್ಯಾ: ಈ ದಿನ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಶುಭಸುದ್ದಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೩. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ತುಲಾ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿಮಾತು ಹೇಳುವುದು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೧. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿರಿ ಈ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಸಹ ಮಾಡುವುದು ಉಂಟು. ಈ ದಿನ ಇತರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಪಾಧನೆ ಸಹ ಬರುವುದು ಉಂಟು. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೫. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಧನಸು: ಈ ದಿನ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲುಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಈ ದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ. ಈ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೪. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಮಕರ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು. ಈ ದಿನ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಅದು ಹೊರಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೮. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಕುಂಭ: ಈ ದಿನ ನೂತನ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಹಣಕಾಸು ಲಾಭ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸರ್ಕಾರೀ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಭ ಆದರು ಸಹ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಂಶೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೭. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಮೀನ: ಈ ದಿನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ದಿನ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ವಿನೂತನ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಮಾನ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಹಾ ದೇವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೪. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೇವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here