ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದೃಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ

52

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇರುವ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಸ್ತ ಮುದ್ರಿಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಇಡುತ್ತದೆ ಈ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಹೆಚ್ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಇದೆ ಈ ರೇಖೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅಕ್ಷರ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಸೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ನಿರಾಸೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದು ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ

ಹೌದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತವರು ಕೂಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿದವರು ತ್ವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ನದಿ ಸರೋವರ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ

ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಮಹಾ ಪಂಡಿತ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ತಮ ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here