ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ದೀಪ ಇದು

109

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಮನೋ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುವಂತ ದೇವತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಮಸ್ತ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯ ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ದೇವಾಲಯ ಸೂರ್ಯಸ್ತಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೀಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ವ್ರತ ನಿಯಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಖಂಡ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಯಾದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.

ಫ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವನ್ನು ದೀಪಾರಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೊದಲು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಹೂಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡದೆ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಡೇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆಯೋ.

ಫ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909

ಮನೆಯು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಂದಗೋಕುಲವಾಗಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ನೆಲೆಸಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂರ್ವಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಇಡಬಾರದು. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ದೊರೆಯುವುದು, ಒಮ್ಮೆ ಆದರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ ತಿಳಿಸಿರಿ 9620799909 ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620799909 ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇರಳದ ರಹಸ್ಯ ಪದ್ದತಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620799909 ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗುರುಗಳು ಹಾಗು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಸುಖದ ಜೀವನದ ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಗುರುಜೀ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಇಂದು ಯಶಸ್ವೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ ರವರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here