ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿ

44

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಹಣ ಗಳಿಸಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೇಟು ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದ ಜನಾಂಗದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಜನರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಗಣಿತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಕೂಡುವುದು ಕಳೆಯುವುದು

ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9945339940

ಗುಣಿಸುವುದು ಭಾಗಿಸುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಅರ್ಧ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಜೊತೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಏನು ಎಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆಯ ಲಾಳ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಕುದುರೆ ಲಾಳ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಯು ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಅವರ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 21 ಗುಲಗಂಜಿ ಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪಾದುಕೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿರಿವಂತರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪಾದುಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪಾದ ಒಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾದುಕೆ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ಈ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9945339940

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಧಾನೆ ಮಾಡುವ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9945339940 ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಜನ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9945339940. ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಖರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಗುರುಜಿ ಅವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಅಥವ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರೋ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9945339940

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here