ಪಿತೃ ದೋಷ ದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸತ್ತವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ತಿಳಿಯಿರಿ.

38

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯರ ಸತ್ತವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮರೆಯುವುದರಿಂದ ಪಿತೃ ದೋಷ ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ದೋಷ ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏಳಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ,

ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಇದು ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಪಿತೃ ದೋಷ ಗಳು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸಗಳು ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮನೆಯವರು ಮರೆಯಬಾರದು, ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು

ಹಾಗೂ ಪಿತೃ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ಸತ್ತವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಫೋಟೋದ ಮುಖ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು,

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9900555458

ಈ ರೀತಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಫೋಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವು ಈಗಲೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ತವರ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು,

ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫೋಟೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ತವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ದೇವರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಸತ್ತವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಂಪತಿಗಳು ಮಲಗುವಂತಹ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುವಂತಹ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು.

ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಪಿತೃ ದೋಷ ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತೃ ದೋಷ ಗಳು ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು,

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9900555458

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿದಿರು ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನುವುದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ತವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿನಿಸು ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಿತೃ ದೋಷಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೈವಜ್ಞ ತಜ್ಞ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಘವನ್ ಗುರೂಜಿ ಕಾಲ್/ ವಾಟ್ಸಾಪ್ 9900555458 ಕಾಳಿಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ದೈವಜ್ಞ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಘವನ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9900555458 ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವ ಮದ್ವೆ ವಿಳಂಭ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್/ ವಾಟ್ಸಾಪ್ 9900555458 ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದರಿದ್ರ ಕಳೆದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲು ರಹಸ್ಯ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಅಥವ ಪತ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದ ಮಹಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಾಲ್/ ವಾಟ್ಸಾಪ್ 9900555458

COPYING OR REPRODUCING THE ABOVE CONTENT IN ANY FORMAT WITHOUT APPROVAL IS CRIMINAL OFFENCE AND WILL BE PROSECUTED IN BENGALURU COURT. ALL ARTICLES COPYRIGHT PROTECTED

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here