ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

55

ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಿರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೇ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳು ಕಾಡುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು ಆದರೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.ಆತ್ಮಗಳು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ದೇಹದಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗದೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಓಡಾಡುವುದು ಉಂಟು. ಭೂತಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ರೀತಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅವು ತಾವು

ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880853535

ಇದ್ದ ಕಡೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹಾನಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಟಾದರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ತಲೆಯ ಹಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ದೆವ್ವಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದೀಪಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು. ಟಿವಿಯು ಇದ್ದಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚಾನಲ್ ಗಳು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಭೂತಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅನುಚಿತವಾದ ವಾಸನೆ. ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ವಾಸನೆಗಳು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅವು

ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಸನೆಗಿಂತ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ತಂಬಾಕುಗಳ ವಾಸನೆ ಸಿಗರೇಟ್ ನ ವಾಸನೆಯ ರೀತಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸುಸುವುದು ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಾಸನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ತಗುಲುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಾಸನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಐದನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ವಸ್ತುಗಳ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಶಬ್ಧಗಳು ನೀವು ಇದ್ದಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುವ ಶಬ್ಧ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಶಬ್ದ ಗೋಡೆಗೆ ಎರೆಯುವ ಶಬ್ಧ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಶಬ್ಧಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಭೂತದ ತೊಂದರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880853535

ಯಾರೋ ಕರೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಳೆಗಳ ಶಬ್ಧ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದ ಶಭ್ದ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಲಿಷ್ಠ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9880853535

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here