ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀವೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ

41

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆಪತ್ತುಗಳು ಜರುಗಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಂಡುಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಲೆದಾಡಿದರು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕೈಸೇರಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಣ ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಬರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಏನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಅವರೇ ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಣ ಪುನಹ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಬೇಕು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವ ಅಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು 48 ದಿನಗಳಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನದಂದು ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹಣಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕೈಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡು ತಾಯಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು,

ಹೀಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳಕಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620569954 ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ಮಾರುತಿ ಅವರಿಂದ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಜೀವನ ಪಡೆಯಲು ಏನೇ ಇರಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620569954 ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಲಬಾಧೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟು ಕೇಸಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಇನ್ನು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620569954 ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ 9620569954 ಮಾರುತಿ ಗುರುಜೀ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here