ಮಂಗಳವಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದ ಅಥವ ಕೆಟ್ಟದ ? ಮಂಗಳವಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

40

ಮರೆತು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಡು ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತು ಮಂಗಳವಾರ ಅಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿರಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ವಾರವನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಂಗಳವಾರ ದ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜ ಗ್ರಹ ಈ ಗ್ರಹವು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರಾಸನೋ ಮಹಾ ಕಾಯಾಃ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ವಿರೋಧ ಎಂಬುದು ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರಹದ ವರ್ಣನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕೆಲಸವೂ ಕೆಡಿಸುವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿರಾಹ ಉಪನಯನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ದಿನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ವಾರವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಾಂತರ

ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ 9538855512

ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅರ್ಥಾಂತಾರ ಆಗಿದೆ ಕಠಿಣ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೌಮ್ಯಾಗೊಳಿಸಿ ನಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸಂಯುಕ್ತಿ ಅಮಂಗಳ ಪದ ಅಮಂಗಳ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಳೆಗಳು ಒಡೆದು ಹೋದರೆ ಬಳೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಕೈಗೆ ಬಳೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊರತು ಬಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ನಾ ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಮಂಗಳ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಮೊದಲಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಇದ್ದರು. ಅಮಂಗಳದ ದಿನವನ್ನು ಅಮಂಗಳ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು

ಮಂಗಳವಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳಿ ಗಣಪತಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರನ್ನು ಕೆಲವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವರು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೇ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಮಂಗಳವಾರ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಅಂದರೆ ಇದು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಂಗಳನ ದಿನ ಈತನನ್ನು ಕುಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾರಕ ಎಂದು ಈತನನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕುಜ ಎಂದರೆ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಜನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದರೆ ಶುಭ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ 9538855512

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಎಂಬುದು ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಇದ್ಯಾ? ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9538855512 ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಥವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಮದ್ವೆ ವಿಳಂಬ ಅಥವ ಸಂತಾನ ದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯದ್ದು ಇದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಿಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9538855512 ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಸಹ ನೇರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪದ್ದತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9538855512

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here