ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇರುವವರು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುತ್ತದೆ

60

ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇದ್ದವರು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಗೆಳೆಯರೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸರ್ವ ಋಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವದ ನಾನು ಎಂದು ಅಶ್ವತಮರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಶ್ವದ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಶ್ವಥ ಮರ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹೂವನ್ನು ಆಗಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಮರದಿಂದ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃಕ್ಷಗಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃಕ್ಷ ಅಶ್ವತಮರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಅಶ್ವಥ್ ಮರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾನ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅದನ್ನು

ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೇ ಆಶ್ವತ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಅಶ್ವದ ಮರವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಶ್ವತ ಮರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದಿನವರು ಆಲದ ಮರ ಅರಳಿಮರ ಅತ್ತಿಮರ ಈ 3 ಮರಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅರಳಿ ಮರದ ಸಭೀತಿಯನ್ನು ಮತನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಕಿಡಿ ತರಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಅಶ್ವದ ಮರದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸಾನಿಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವತ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಅಶ್ವದ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಶ್ವದ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಶ್ವತ ಮರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಶನಿದೇವರು ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವದ ಮರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಶ್ವದ ಮರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಶ್ವತಮರ ಅನೇಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಶ್ವದ ಮರೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಸದಾಕಾಲ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೆಳೆಯರೇ ಇದಿಷ್ಟು ಅಶ್ವದ ಮರಕ್ಕೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಾ. ಮೂಕಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಮಹಾ ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಥವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಭಾಧೆಗಳು ಅಥವ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದ್ರೆ ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here