ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ

46

ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಲಹಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಲಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಇಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ ಆಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ದಳಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಈ ದಳಗಳನ್ನು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಐದು ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀವು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀವು ಯಾವ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಿರಿ ಅದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಧೂಪ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಥವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಗನೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಒಂದು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ದಿಂಬು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು

ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು ಈ ನೀರನ್ನು ಮರು ದಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಿಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ಯ ಇದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಮಹಾ ಪಂಡಿತ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ತಮ ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೌಢ್ಯ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಜೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಹಿತಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಣೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭಂಧ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರ ಆಗುತ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಜೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಹಿರಾತು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here