ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ

77

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ವನ್ನು ದೊರೆತಿದೆ ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಮಂಗಳಗೌರಿ ರಥವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ವಕ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳ ಗೌರಿವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿದಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗೆಳೆಯ ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾಸ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾಸವಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವಿಯ ಸುತ್ತ ಹಿಂದೂಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನದಂದು ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವೃತವನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಈ ವೃತವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ

ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದಿನ ಆದಿನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಆ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದರಿದ್ರ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವೆಂದರೆ ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಯ ಪ್ರಸಿದ ಪ್ರಸಿದ ಶ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದರಿದ್ರ ತೊಲಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅವರು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಂದು ಮಂಗಳಗೌರಿ ವೃತವನ್ನು ಆಚರಿಸದೇ ಇದ್ದವರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು 21 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ವೃತ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಯಾವುದು ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ತ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಿಕೆ

ದೇವಿ ನಾರಾಯಣೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ” ಮಂಗಳಗೌರಿ ರಥವನ್ನು ಆಚರಿಸದೆ ಇದ್ದವರು 21 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ನಾಮದೇಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಶರಣು ಎಂದು ಬಂದವರಿಗೆ ಆಶಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಿವನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವಾದ ಪಾರ್ವತಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬಿಳಿ ಹೂವಿನ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಶಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಕ್ಕದ ಹೂ ಇಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು ಆಗಿರುವ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದ್ವನಿ ತರಂಗ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಪದೇ ಪದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ಜಗಳ ಅಥವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮದ್ಯೆ ಕಲಹ ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಅಥವ ಇನ್ನಿತರೇ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here