ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ದನ ವಿಗ್ರಹ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ

54

ಮನೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಜನರು ಈಗ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಫಿಂಗ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಈ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಇರುವ ಕಡೆ ನಗು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಭಂಗಿಯ ಲಾಫಿಂಗ ಬುದ್ಧ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಚೀಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತಿರುವ ಬುದ್ಧ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನೆ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ದನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಕುಳಿತಿರುವ

ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538866755

ಹಾಗೂ ಮಲಗಿರುವ ಬಂಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಂಗಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಇಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಸುಕಮಯವಾಗಿದ್ದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತವಂತೆ 5 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದಂತೆ ಇದರಿಂದ ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವಂತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಣಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬಿಸಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತವಂತೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲವು ಸುಖಮಯ ವಾಗಿರುತ್ತದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಚೀಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇರುವ ದೊಡ್ಡ

ಚೀಲದೊಂದಿಗೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯಂತಹ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದಂತೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾರಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವು ಕುಳಿತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಅನ್ನೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂದ ಇರುತ್ತದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂಪತ್ತು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಲಾಫಿಂಗ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದೊಂದು ಭಂಗಿಯೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538866755

ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಅದು ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರೀ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಕೋರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವ ಸಂಸಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೇ ಮಾಡಿರಿ 9538866755

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here