ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ

60

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 3 ಬತ್ತಿಯಿಂದ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅರಳಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ವಾಸ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 3 ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಹೂವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರು ಬತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ನೀವು ಒಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಗಂಧ ಅರಿಶಿಣ ದಿಂದ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ

ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538866755

ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎರಡು ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಗಂಧದಿಂದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಗುರುತು ಬರೆದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡಬೇಕು ನೀವು ಈ ಈ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಯಾವ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ನೀವು ಹೀಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ದಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅರಳಿ ಎಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಧ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪದಿಂದ ಬೊಟ್ಟು ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅರಳಿ ಮರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಕೊಂಡು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೀವು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಮೂರು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೀಪದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಹೂವು ಇಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಗರ ಬತ್ತಿ ಯಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಅರಳಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ

ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538866755

ಆಗುವುದು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು ಇಂತಹ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಅದು ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರೀ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಕೋರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವ ಸಂಸಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೇ ಮಾಡಿರಿ 9538866755

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here