ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ

48

ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು ಆಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ನೇರ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಭಂಧ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆಯೇ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಮೇಷ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೇ. ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಠ ಸ್ವಭಾವ ಸಹ ಮಾಡುವುದು ಉಂಟು. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿ ನೀಡಿ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಸಹ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ವೃಷಭ: ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಹ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಹಿರಿಯ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಮಿಥುನ: ಈ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಸಹ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ನೌಕರಿ ಸಹ ದೊರೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಅನಗತ್ಯ ಓಡಾಟ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಿಶ್ರಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ ಉಂಟು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಸಿಂಹ: ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿನ ಆಫೀಸಿನ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾ ಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಕನ್ಯಾ: ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಸಹ ಆಗಲಿದೆ. ತಲೆಯಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಿಶ್ರಫಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ತುಲಾ: ಈ ದಿನ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಜನರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮದ್ಯೆ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸುಖ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಂತರ ಸಂಚಾರ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಜನರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೂತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳು ಅಂತಿಮ ಆಗಿರುತ್ತದೇ. ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲು ಯಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ಸಹ ಪಡೆಯುವುದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅನುಸಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಕಿರು ಸಂಚಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2 ಮತ್ತು 7 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಧನಸು: ಈ ದಿನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಉಲ್ಭನ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರಿ. ಈ ದಿನ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರರ ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 ಮತ್ತು 5 ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಮಕರ: ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಅತೀಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ನೀಡಿರಿ. ಈ ದಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಆಫೀಸಿನ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಿಶ್ರಫಲ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಕುಂಭ: ಈ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದಾಯದಿಗಳ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿರುಗಾಟ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಮೀನ : ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ ನಾಜೂಕಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಶೇ ಸಹ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೇಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here