ಶನಿದೇವರ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ

40

ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು ಆಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ನೇರ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಭಂಧ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆಯೇ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಮೇಷ: ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ದಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಲಸ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಜಯ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ವಾಹನ ಮರುವಾಪತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ವೃಷಭ: ಈ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಶುರು ಆಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಪರಿಚಯ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವೀ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರು ಸಂಚಾರ ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೮. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಮಿಥುನ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಆರ್ಥ ತಿಳಿದ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ರೀತಿ ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಗಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಮನಸ್ಯ ಉಂಟು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೨. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ದಿನ ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೫. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಸಿಂಹ: ಈ ದಿನ ನೆರೆ ಹೊರೆ ಜನರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೪. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಕನ್ಯಾ: ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ದೋಷ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಂದವ್ಯ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೂತನ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೭. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ತುಲಾ: ಈ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಮನಸ್ಯ ಉಂಟು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬ ಜನರು ನಿಮಗೆ ನೂತನ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದಿ ಸಹ ಆಗುವುದು ಉಂಟು. ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶುಭಫಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ ಯೋಗ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೬. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಆಡಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೭. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಧನಸು: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಈ ದಿನ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜಾಗೃಕತೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಮಿಶ್ರ ಫಲ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೮. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಮಕರ: ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಲಾಭ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೫. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಕುಂಭ: ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಹ ದೊರೆಯುವುದು. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಹ ದೊರೆಯುವುದು. ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಂತರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೩. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಮೀನ: ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಸಹ ದೊರೆಯುವುದು. ಈ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ವಾತಾವರಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಿಗುವ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಲ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೩. ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟೀಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here