ಶನಿ ಶಾಂತನಾಗಲು ಈ ವಸ್ತುಗಳು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು

57

ದೈವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯವರು ದೈವವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವ ಎಂದರೆ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವಿರಿ ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ ಎಳ್ಳು ಬತ್ತಿ ಸುಡುವಿರಿ ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದಾನ ಮಾಡುವಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶನಿ ಶಾಂತ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶನಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಶನಿಯ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿರಿ. ಶನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಶನಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಶನಿ ಕಾಟ ದಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವರ್ಜಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು

ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538855512

ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಶನಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದೋಷದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದು ಸರ್ವವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನಲು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇರುವುದು ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಶನಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಶನಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಶನಿಯ ದೋಷ ಉಳ್ಳ ಭಕ್ತರು ಆಗಬಹುದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿದ್ರಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಇದು ಏನು ಎಂದರೆ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶನಿಯ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ಆಯಾ ದೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಈ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಕುಷ್ಟ ರೋಗಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿಗೆ ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡಿದರು ಶನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಶನಿಗೆ

ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿದರು ಶನಿಗೆ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಶನಿ ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅದು ಕುಷ್ಟ ರೋಗಿಗಳನ್ನೂ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಷ್ಟ ರೋಗಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಈ ಮೂರು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಯಾರು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟ ದರಿದ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538855512

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಎಂಬುದು ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅಥವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಇದ್ಯಾ? ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9538855512 ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಥವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ಮದ್ವೆ ವಿಳಂಬ ಅಥವ ಸಂತಾನ ದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯದ್ದು ಇದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಿಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9538855512 ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಸಹ ನೇರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪದ್ದತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9538855512

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here