ಸೋಮವಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ

59

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತ ಇದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9901600331

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಸಮಯ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರದ ಸಮಯ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ದಿನ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೂಜೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಅಕ್ಕಿ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ

ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವ ರೀತಿ ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬನ್ನು ನೀವು ಎಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಷಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬನ್ನು ತಂದು ನೀವು ಏನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮದ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ತರಹದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಳಸದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ವಿಶೇಷ ಕಳಸವನ್ನು ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ

ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9901600331

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟು ಧೂಪ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನು ಇದ್ದಾವೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮೂರು ರಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ನೋಟು ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹಣಕಾಸು ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಂದ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಸಹ ಶೀಘ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9901600331 ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅಥವ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಅಥವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅಥವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಅಡಚಣೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಟೋರ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಫಲಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9901600331

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here