ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆ.

50

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಉಚಿತ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಬುದು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏ ಪಿ ಎಲ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಎಲ್ಲಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ,

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2022 ರಿಂದ 23ರ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 100 ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಏನಾದರೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ,

ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 110 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರು ಗೃಹಜೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಉಚಿತವಾದ

ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ

ಅಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು

ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಕೂಡ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರು ನೀವು ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಗದ್ರೆ FREE KUBHER YANTRA ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯೋಕೆ ಈ ಕುಡ್ಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು

ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರ

DISCLAIMER: ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ತಿಳಿದು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವೀಡಿಯೊ ಆಧಾರ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here