ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯ 2000 ಹಣ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾಟಿದರು ಬಂದಿಲ್ಲವೇ

54

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2000 ಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹಣವನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಾರೀಕಿನ ಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಖಿ ಎಂದು ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ನೇ ತಾರೀಖಿನ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹಣವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ಬಂದು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ಯೋ ಅವರಿಗೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವು ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಹಣವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತಿಮದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹಣವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಹಣವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಕೂಡ ಹಣ ಎಂಬುದು ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಂಬುದು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಆರಧಾನೆ ಮಾಡುವ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ ರವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ FREE ಸಲಹೆ ಪಡೆಯೋಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909

ವೀಡಿಯೊ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here