ಶಿವನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಂದಿಯನ್ನು ನಂದಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ

ಇತರೆ ಸುದ್ದಿ

ಶಿವನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಂದಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಶಿವನ ಭಕ್ತರೇ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿಯೇ ಹಾಗಾದರೆ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೇ ಇರುವಿರಿ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೆರಿಸಬಹುದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಉಪಾಯ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶಿವನ ಮುಂದೆ ನಂದಿಯನ್ನು ನೋಡೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶಿವನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಕಾಯುವುದು ನಂದಿ ಶಿವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಲಿ ಶಿವನನ್ನು ತಲುಪಲು ಮೊದಲು ನಂದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ನಂತರ ಶಿವನನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಕನಸು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ನೀವು ನಂದಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ನಂದಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾಗಿ

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿರಿ. ನೀವು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಂದಿಯ ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಂದಿಯ ಬಲ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳು ಏನು ಎಂದು ಶಿವನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ನಂದಿಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಶಿವನ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿದಿರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂದಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೀವು ಕೂಡ ಶಿವನ

ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಪಸ್ಸು ಬರಬೇಡಿ. ನಂದಿಯು ಶಿವನ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಾಗಿದೆ. ಶಿವನ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನಂದಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶಿವನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂದಿಯ ಕೋಡುಗಳಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಂದಿಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಿಸುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಶಿವನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಶಿವನ ಜೊತೆಗೆ ನಂದಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾ ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಅದು ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರೀ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಕೋರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವ ಸಂಸಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೇ ಮಾಡಿರಿ 9538866755

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *