ಅಂಗೈಯ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ

ಜೋತಿಷ್ಯ

ಅಂಗೈಯ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಐದು ಅದೃಷ್ಟದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕು. ಮೀನು ದ್ವಜ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಮಲ ಹಾಗೇ ಮಂದಿರದ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಐದು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಲೇಖನ ಓದಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದು ಮೀನಿನ ಚಿಹ್ನೆ. ಮೀನಿನ ಗೆರೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದ ಗೆರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ಆತನ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೀನಿನ ಚಿಹ್ನೆಯು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಂಡವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಧ್ವಜದ ಚಿಹ್ನೆ.

ಶನಿಯ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ದ್ವಜದ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಜ ದ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಶಾಲಿಗಳು ಇವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೆ ಭದ್ರತೆಯು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಧಿ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆ. ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಸ್ತ ಸಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಗೆರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರೇಖೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು. ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅತ್ಯಂತ್ಯ ಪುರಾತನ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಪಾರಂಗತ ಆಗಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಫೋನ್ ನಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 99453 39940

Leave a Reply

Your email address will not be published.