ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಜೋತಿಷ್ಯ

ಮೇಷ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತು ಆಗಲಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ. ದೂರದ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಟುಂಬದ ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ವೃಷಭ: ನಿಮ್ಮನು ಹಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಲವು ಜನರು ರಣ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಜನರಿಂದ ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಮಿಥುನ: ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿರಿ. ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಂದವ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೪. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಸಿಂಹ: ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿ ಆಗಲು ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಬೆಳ್ಳಗೆ ೧೧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸದಾಶಿವ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಕನ್ಯಾ: ಈ ದಿನ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುಭಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ತುಲಾ: ಈ ದಿನ ಮನಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸುಖ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಮಾನಸಿಕ ಘಾಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಮರೆತು ಹೊಸ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ. ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣದ ಪ್ರೌರುತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಬೆಳ್ಳಗೆ ೧೧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸದಾಶಿವ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಧನಸು: ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಯೋಚನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ, ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಮಕರ: ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸದಾಶಿವ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಲ್ಲವು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಮೀನ: ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ. ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬದೇ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆರಾ, ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.