ಮೂರು ಸೋಮವಾರ ಶಿವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸರ್ವ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರು

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆಯೋ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆಯಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ,

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ತಪ್ಪದೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸೋಮವಾರ ಗಳ ಕಾಲ ಶಿವನಿಗೆ ಬೆಲೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಶಿವನಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಇರಬೇಕು, ಶಿವಲಿಂಗ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಶಿವನ ಫೋಟೋ ಆದರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮೊದಲು

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9980174116

ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿವನ ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ಮೊದಲು ವೀಳೆಯದೆಲೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾಜಿಕಾಯಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಜಾಪತ್ರೆ, ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ. ಈ ಐದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು, ಈ 5

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಂಚ ಸೌಗಂಧಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಾಂಬೂಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೂರು ಸೋಮವಾರ ಗಳ ಕಾಲ

ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅರಳಿ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಶಿವನಿಗೆ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9980174116

ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ನಂತರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಏನು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು.

ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುರೂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಸಹ 100% ಪರಿಹಾರ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9980174116 ಸತಿ-ಪತಿ ಕಲಹ ಅಥವ, ಡೈವರ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಥವ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಅಥವ ಸಂತಾನ ಫಲ ಅಥವ ಗ್ರಹ ದೋಷ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9980174116 ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಕೇರಳದ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9980174116 ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ 9980174116

COPYING OR REPRODUCING THE ABOVE CONTENT IN ANY FORMAT WITHOUT APPROVAL IS CRIMINAL OFFENCE AND WILL BE PROSECUTED IN BENGALURU COURT. ALL ARTICLES COPYRIGHT PROTECTED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *