ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು

ಜೋತಿಷ್ಯ

ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯುವಿರಿ ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈ ಗೊಂಡರೆ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹಣದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಯೋಗವು ಸೂಕ್ತ ಕುಂಡಲಿಯ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು.

ಹೌದು ಇದುವೇ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ ಯೋಗ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೇಂದ್ರ ಭವನದ ದೇವರು ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಉದಾತ್ತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟ ಲಭಿಸುವುದು ಈ ಯೋಗವು ವಿವಿಧ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮು ವುದು ಈ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕುಂಡಲಿಯ ಜಾತಕವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ತ್ರಿಕೋನ ಭಾವ ದೇವತೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೇಂದ್ರ ಭವನದ ದೇವರು ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಉದಾತ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಲಭಿಸುವುದು.

ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಈ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕುಂಡಲಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಒಂದು ಇದ್ದರೂ ಸಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅದೃಷ್ಟ ಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಡೆ ಸಾಥ್ ಶನಿ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಚತುರ್ಬುಜಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಪದ್ದತಿ ಇದೆ. ಈ ಯೋಗ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶನಿಯು ಸಹ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಗ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶನಿಯು ಸಹ ಕಾಟ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಯೋಗ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ ಯೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹಣದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಥವ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರೋ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡದೇ ಈ ಕೂಡಲೇ ಪೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಮಹಾ ಗುರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದರು ಸಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.