ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಗಣಪನ ಫೋಟೋ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿರಿ

ದೇವರು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಫೋಟೋ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ನೀವು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಯಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಿರಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿನಾಯಕನ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ವಿನಾಯಕನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಯಿಂದ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಕಾಣುವ ಗೋಡೆಗೆ ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಪಟವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ತೂಗು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿನಾಯಕನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೊರತು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ತಡೆ ಹಿಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಯಿಂದ ಮನಃ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗಣಪನನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲಸಿರುವುದು

ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟು ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಣಪನನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು ಮನಃ ಶಾಂತಿ ದೂರ ಇದ್ದವರು ಬಿಳಿ ಗಣಪನನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಮನಃ ಶಾಂತಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗಣಪ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಗಣಪನನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಿರುವ ಗಣಪನನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.

ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಮಹಾ ಗುರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಶೀಕರನ್ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.