ಊಟ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಇತರೆ ಸುದ್ದಿ

ಊಟ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ದಾನ ಎಂದರೆ ಅದು ಅನ್ನದಾನ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಮನಸ್ಸು ಇರುವವನೆ ಹಸಿದವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಹಸಿದಾಗ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಆತ ನೆನೆಯುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೇನೇ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಆತ ಹರಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕುವ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವ್ರತ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಊಟವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಎನ್ನುವುದು ಪಂಡಿತರ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಮಹಾ ಭಾರತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಊಟವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಲಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಶ್ರದ್ದಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪಕ್ಷದಂದು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವು ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ನಿಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರು ಮನೆ ಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಭೋಜನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸುವುದರಿಂದ

ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪಂಡಿತರ ಮಾತಾಗಿದೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಗಣಪತಿ ಜೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡಿತ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜಗಳ ಅಥವ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ. ಡೈವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಅಥವ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಅಥವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗಲು. ಇನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ತಾಪತ್ರಯ ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ವಶೀಕರನ್ ದಂತಹ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.