ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

44

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ 4ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರನೇ ಕಂತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದನೇ ಕಂತು ಬಂದಿದೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಯಾರ ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,

ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣ ಎಂಬುದು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಏನಾದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಹಣ ಎಂಬುದು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತವರ ಖಾತೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಆಗುತ್ತದೆ

ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here