ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಇರುವ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ

41

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎಫ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಕೂಡ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಹಣವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನ್ನ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ರೈತರಿಗೆ 2000 ಹಣವನ್ನ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬರಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿತು ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ 2000 ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕ ಜನ ರೈತರು ಈ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಕೂಡ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಈ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಎಫ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ 2000 ಹಣವನ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈತರಿಗೆ 2000 ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here