ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಸಾವಿರ ದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ

78
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಸಾವಿರ ದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಸಾವಿರ ದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ

ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಸಾವಿರ ದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಸಾವಿರ ದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಸಾವಿರ ದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಎಂಬುದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಎಂದರೆ 15 ರಿಂದ 35% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಂಬುದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ನೀವು 36 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ರೂ.1,00,000 ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದರೆ 1,18,000 ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹೇಳಬಹುದು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ axio expense tracker ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ:

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ವೂ ಕೂಡ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ

ಬರ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಓದಿದ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಫೇಮಸ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ

ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಸಾವಿರ ದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಸಾವಿರ ದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಲೋನ್ ಆಪ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಓದುಗರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರ:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here