ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ

45

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಎಂಬುದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಆಪ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಎಂಬುದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ವಾಹನಗಳ ಸಾಲ, ಮನೆ ಸಾಲ, ಆಭರಣ ಸಾಲ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಆಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್‌ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಎನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಕ್ರೋಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೋಂ ಘಟನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ

ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಈ ಆಪ್ ಗೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 30% ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಎಂಬುದು ಇರುತ್ತದೆ ಅದರ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 12 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಾ ಎಂದರೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡು 97000 ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕೈ ಸೇರು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ

ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ 16 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಆಪ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಲ ಎಂಬುದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಆಪ್ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ kisht ಈ ಆತ್ಮ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here